Kommunikation med blotta tanken

Det går att fånga upp signaler i en persons hjärna och överföra dem till en annan hjärna, visar brittiska forskare.
Publicerad
**Tankeöverföring**. Forskaren Chris James, t.v., demonstrerar hur datorer omvandlar och skickar informationen över internet.
Bild: University Of Southampton

Patienter som lider av så kallat locked-in syndrom, där de viljestyrda musklerna är helt förlamade, saknar i dag all möjlighet att uttrycka sig.

Nu har forskare vid University of Southampton fått två hjärnor att kommunicera med varandra genom att bara tänka.

Försöken bygger på datorprogram som kan analysera hjärnans nervsignaler och översätta dem till kommandon. Tekniken gör det i dag möjligt att styra teknisk apparatur, som datorer och robotar, eller röra sig i en virtuell verklighet bara med tankekraft.

De brittiska forskarna har nu tagit tekniken ett steg längre och utvecklat ett program för direktkommunikation mellan två hjärnor. Med datorernas hjälp kan signaler i en persons hjärna fångas upp och överföras till en annan persons hjärna.

Än så länge handlar det om att överföra tankar som symboliserar ettor och nollor, men enligt forskarna kan den här typen av tankeöverföring i framtiden komma att användas både inom sjukvården och i utvecklingen av dataspel.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor