Manliga politiker talar kvinnligare

En ny studie visar att kvinnors sätt att kommunicera även börjar prägla männen.
Publicerad
Brigitte Mral.
Bild: Börje Gustavsson

Brigitte Mral, professor i retorik vid Örebro universitet, har forskat om kvinnors språk i den offentliga debatten.

###1. Vad karaktäriserar kvinnors språk?

– Kvinnor är ofta konkretare och tydligare. De använder ett vardagligare språk och anses mer begripliga och mer personliga. Vi har sett många exempel på senare år: Mona Sahlin, Maria Wetterstrand, Gudrun Schyman, Anna Lindh och Maud Olofsson.

Kvinnorna är mer intresserade av dialog och beskrivs ofta som kommunikatörer och som lyssnare. De släpper också in journalister närmare sin privatsfär. Detta sätt att kommunicera har nu även börjat prägla männen, se bara på Fredrik Reinfeldt! Han framställer sig som en vanlig människa, en småbarnspappa som vill lyssna och inte docera. Det gamla abstrakta och högtravande politikerspråket är på väg att försvinna.

###2. Varför har detta hänt?

– Det är en förändring vi har sett de senaste tjugo åren, och det handlar i Sveriges fall om att kvinnorepresentationen i riksdagen har ökat drastiskt.

Vi har även sett en omvandling i och med internet och alla bloggar där språket är intimare och personligare. För många kvinnor är det privata politiskt, och det har de tagit med sig in i sin politiska gärning.

###3. Är detta ett svenskt fenomen?

– Ja delvis, det är extra tydligt i Sverige, men titta bara på Angela Merkel i Tyskland. Hon är mycket populär i alla läger. Också hos Barack Obama i USA hittar man liknande drag, så visst är det något som ligger i tiden.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor