Verkar inte vara lönsamt

Publicerad

Problemet med batterier till elbilar är att de är dyra, tunga per kWh och därmed har låg lagringskapacitet, samt att antalet cykler under ett batteris livslängd är begränsat. Om man, med realistiska antaganden, har ett batteripack som kostar 100 000 kr, en laddningskapacitet på 25 kWh och 2 000 laddningscykler så blir mängden laddad el under livslängden 50 000 kWh, dvs. 2 kr/kWh oräknat ränta, kostnader för förluster samt andra rörliga kostnader. Detta låter väl högt för att kunna försvara användning som buffert. Även i ett framtida läge där pris och prestanda sänkt siffran med en tiopotens till 20 öre/kWh, skulle det knappast bli lönsamt att använda batterierna som buffertar.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor