Färre rovfiskar ökar algblomning

Östersjöns algblomningar brukar skyllas på övergödningen. Men bristen på abborrar och gäddor spelar också roll.
Publicerad
**Naturvårdare**. Abborren bidrar till att hålla algblomningarna i schack.
Bild: Magnus Melin

Längs kuster där grönslemmiga trådalger flyter omkring på somrarna brukar det vara ont om rovfiskar som abborrar och gäddor. Nu har svenska forskare upptäckt ett samband mellan de båda problemen.

– När rovfiskarna försvinner ökar mängden mindre fisk, i synnerhet storspigg. Storspiggarna äter upp snäckor och andra djur som håller efter algerna, säger Britas Klemens Eriksson, marinbiolog vid Rijksuni­ver­siteit Groningen i Nederländerna. Följden blir att algerna breder ut sig.

Hans slutsatser bygger både på historiska data och på experiment vid Askölaboratoriet i Trosa skärgård söder om Stockholm. Britas Klemens Eriksson och hans medarbetare använde burar för att stänga ute rovfiskar, och skapade övergödning genom att sprida konstgödsel i vattnet.

Gödslet satte fart på algerna, som väntat. Men det var också tydligt att algerna växte ännu snabbare där det inte fanns några rovfiskar. Och inom sådana områden ökade risken för algblomning även utan gödsel.

Resultaten är publicerade i tidskriften Ecological Applications. Fiskeriverket och flera kommuner har börjat omsätta dem i praktiken genom att återställa våtmarker som fungerar som barnkammare för gädd­yngel.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor