Fler anhöriga invandrar

Vid den senaste mätningen var den årliga invandringen till ­Sverige rekordstor: 101 000 personer.
Publicerad

Av dem fick en tredjedel uppehållstillstånd genom familjeband, vilket innebär en fördubbling jämfört med för tio år sedan.

Den största andelen av de anhöriginvandrade kom från Irak, där säkerhetsläget är dåligt. Dessutom beslutade riksdagen om en tillfällig lag 2005 som underlättade anhöriginvandring. En stor andel av de anhöriga är barn under 18 år, och bland de vuxna dominerar kvinnorna.

Efter Irak kommer Thailand följt av Somalia och Serbien. Invandringen är i dag den enskilt största orsaken till att folkmängden i Sverige ökar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor