Lärarna sliter sönder rösten

Nu ska klassrumsmiljön analyseras i ett specialbyggt laboratorium.
Publicerad
**29 högtalare**. I labbet på Danmarks Tekniske Universitet kan man simulera olika rum: ett normalt klassrum i låg- och mellanstadiet, en stor hörsal och en liten möteslokal.
Bild: Sylvain Favrot

Rösten är lärarens viktigaste verktyg, men också hans eller hennes akilleshäl. I en enkät till 500 lärare i Skåne svarade 80 procent att de ofta behöver harkla sig och 75 procent att de ofta är hesa. Sammanlagt 13 procent har påtagliga röstproblem, och i den gruppen är 36 procent ofta sjukskrivna på grund av rösten.

– Förvånande är att 9 procent av dem som uppger att de inte har röstproblem ofta är hemma på grund av just sådana besvär, säger Viveka Lyberg Åhlander, logoped och doktorand vid Lunds universitet, som har genomfört enkäten.

Nu ska 30 lärare med röstproblem undersökas av läkare och logoped. Gruppen kommer att jämföras med en grupp lärare utan röstproblem, från samma skola och i samma ålder.

I projektet ingår också fältundersökningar, där deltagarna med hjälp av en liten dator och mikrofon ska visa hur de använder rösten i vardagen.

En mindre grupp lärare ska sedan göra tester i ett specialbyggt laboratorium vid Danmarks Tekniske Universitet i Köpenhamn. Där pågår ett forskningsprojekt om hur utformningen av klassrum kan ge lärarna bättre stöd i undervisningen.

– Vi vet mycket om hur man dämpar ljud i ett rum. Problemet är att detta främst underlättar för lyssnaren, och ofta försvårar för talaren, berättar lektor Jonas Brunskog, som leder projektet.

Enligt Jonas Brunskog är det första gången som sambandet mellan lärares röstbesvär och klassrummets design studeras.

– Det viktiga är att talaren får stöd av rummet, och det sker genom reflekterande ytor. För läraren innebär det att han eller hon bör stå nära den svarta tavlan. Ju närmare man står, desto mer stöd får man.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor