Lugnande om mobilen

Publicerad

Svenska, norska, fin­ländska och danska forskare har studerat förekomsten av två typer av hjärntumörer mellan 1974 och 2003, då sammanlagt närmare 60000 personer fick någon av de två cancerformerna i de fyra nordiska länderna.

Forskarna har inte kun­nat se någon ökad före­komst av dessa tumör­former efter det att mobil­telefonerandet sköt i höjden i mitten av 1990-talet.

– Risken verkar inte vara förhöjd efter kort tid, alltså fem till tio år, men det utesluter inte att det kan finnas en risk på längre sikt, säger Maria Feychting, professor i miljömedicin vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.

Forskarna är inte förvånade över resultaten.

– De flesta studier som har gjorts runt om i världen har inte hittat någon ökad risk, och det finns heller inga kända mekanismer för hur telefonerna skulle kunna påverka uppkomsten av tumörer, säger Maria Feychting.

Studien publiceras i Journal of the National Cancer Institute.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor