Spår av kannibaler?

Sjutusen år gamla fynd från Centraleuropa tyder på omfattande kannibalism, men forskarna är oense.
Publicerad
**Kanske uppätna**. Gamla benfynd från människor i södra Tyskland har märken som tyder på styckning.
Bild: Bruno Boulestin

Forskare har hittat kvarlevor från omkring 500 människor i Herxheim i sydvästra Tyskland. Skeletten har märken liknande dem man finner på ben från uppätna djur, vilket tyder på att de skulle vara avsiktligt stympade. Det hävdar Bruno Boulestin, antropolog vid Université de Bordeaux i en artikel i tidskriften Antiquity. Han har tillsammans med sin forskargrupp analyserat över tvåhundra benrester och funnit tecken på att man har skurit i benen för att nå märgen, skrapat bort skinnet från huvuden, skurit ut tungan ur käken och liknande ingrepp.

Men andra forskare menar att fynden inte ska tolkas som tecken på kannibalism, utan på skador som uppkommit i samband med rituella ombegravningar av kroppar som delvis hade förmultnat. Sådana begravningar är belagda i många forntida samhällen, hävdar bland andra Jörg Orschiedt vid Universität Leipzig.

Kannibalism är ett om­stritt fenomen. Många tvivlar på att det har existerat på organiserad nivå. Enstaka fall har förekommit, men få bevis eller förstahandsuppgifter finns.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor