1,8

Publicerad

1,8 miljarder internetanvändare finns det nu bland världens runt 7 miljarder invånare. Ökningstakten ligger på drygt 20 procent per år.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor