Äldsta klivet upp på land

Nyupptäcka fotspår i ett polskt stenbrott ger helt ny bild av hur ryggradsdjuren gick upp på land.
Publicerad
**Strandpromenad**. Mer än 2 m långa fyrfotingar lämnade det här spåret på en strand för 395 miljoner år sedan.
Bild: Grzegorz Niedz–Wiedzki

– Det här är den största upptäckt jag har varit med om inom paleontologin, säger Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi vid Uppsala universitet.

En viktig del av paleontologin går ut på att spåra de första ryggradsdjuren på land, så kallade tetrapoder, som senare utvecklades till amfibier, kräldjur, fåglar och däggdjur –inklusive vår egen art. Under flera decennier har analyser gett en bild av att tetrapoderna uppstod relativt snabbt för ungefär 380 miljoner år sedan. Men det kan inte stämma.

I maj förra året fick Per Ahlberg ett mejl från den polske paleontologen Grzegorz Nied´zwiedzki. Mejlet innehöll några bilder av spår från ett stenbrott i sydöstra Polen. Avsändaren tolkade spåren som avtryck från en kravlande kvastfening. Men Per Ahlberg insåg att de kom från ett djur med riktiga fötter – en tetrapod.

De fossila fotavtrycken är 395 miljoner år gamla, vilket betyder att tetrapoderna tog sina första kliv på land långt tidigare än vad forskarna trott. Dessutom är spåren 10 miljoner år äldre än de äldsta kända fossilen av ett slags halvfiskar som kallas elpistostegider och är närmare släkt med fiskarna än vad tetrapoderna är. Läroböckerna beskriver elpistostegiderna som kortvariga övergångsformer. Men de måste alltså ha levt sida vid sida med tetrapoderna i miljontals år.

Tidigare har de flesta forskare tänkt sig att tetrapoderna uppstod vid stränder av floder eller träsk. De nya fotspåren kommer från en marin miljö, rapporterar Per Ahlberg och hans medarbetare i tidskriften Nature. Det stöder tanken att de första tetrapoderna klafsade runt längs grunda havsstränder och kalasade på död fisk och andra godsaker som blivit strandsatta av tidvattnet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor