Återvinning ofta lyckad

Trä i topp, men plasten når inte återvinningsmålet.
Publicerad

För vissa varugrupper finns det nationella mål uppsatta för hur stor andel som ska återvinnas, det vill säga samlas in, och i sin tur för hur stor andel av det återvunna som ska återanvändas. Mycket av det som inte återanvänds som material i nya produkter kan i stället tillgodogöras som energi.

Listan här intill visar hur stor andel som återvinns av den totala mängd som tillförs den svenska marknaden. De två produktgrupper som mest missar återvinningsmålet är plast (mål 70 procent) och PET-flaskor (mål 90 procent).

**Återvinning i procent**

1. Förpackningar av trä – 100
2. Däck – 97
3. Glasförpackningar – 94
4. Aluminiumburkar för dryck – 91
5. Bilar – 91
6. Tidningar och tidskrifter – 89
7. Elektriska och elektroniska produkter – 88
8. PET-flaskor – 84
9. Wellpapp, papper, kartong – 74
10. Stålplåt – 70
11. Metall, ej dryckesförpackningar – 67
12. Plast – 60
13. Aluminium, ej dryckesförpackningar – 37

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor