Dialog minskar sjukskrivningar

Publicerad

Det finns effektiva sätt att öka chansen för åter-gång i arbete, visar ny forskning utförd genom ett samarbete mellan Försäkringskassan och Yrkes- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Åttio personer som var långtidssjukskrivna på grund av arbetsrelaterad psykisk belastning erbjöds att delta i en serie samtal med sina respektive arbetsgivare. Syftet var att jämka samman klientens och arbetsgivarens syn på orsakerna till sjukskrivningen och att hitta lämpliga åtgärder, exempelvis kortare vidareutbildning.

Efter ett och ett halvt år hade hela 90 procent av de långtidssjukskrivna återgått till minst halvtidsarbete, att jämföra med en kontrollgrupp där andelen fortsatt sjukskrivna var tre gånger så stor.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor