Femhundra skelett under lupp

Publicerad
**I kalkstenskista**. Skelettet efter en 40-årig man är ett av ca 200 som nu ska studeras inom projektet. Det påträffades i en kyrkogård vid den tidigmedeltida gårdskyrkan i Varnhem.
Bild: Maria Vretemark

På Gotland startar nu ett unikt forskningsprojekt som kombinerar modern sjukvård med medeltidsarkeologi. Osteoporosis och osteoarthritis då och nu har fått pengar från KK-stiftelsen och leds av Sabine Sten, lektor i osteologi vid högskolan på Gotland.

###1. Vad är målet med projektet?

– Att få bättre kunskap om benskörhet och ledförslitningar i såväl i äldre tid som i dag. Jag och mina studenter har byggt upp ett samarbete med ortopeder och röntgenläkare vid Visby lasarett och med privatpraktiserande läkare. Studenterna mäter bentäthet och kartlägger förslitningsskador på femhundra medeltida skelett från Gotland och fastlandet. Läkarna får ta del av resultaten och kan studera hur olika sjukdomsbilder ser ut direkt i det frilagda benet. De delger oss i sin tur sina erfarenheter av hur människor upplever till exempel artros i olika stadier. Det ger oss en bättre förståelse av historien.

###2. Ser ni någon skillnad på förekomsten av ledsjukdomar mellan gotlänningar och fastlänningar?

– En tidigare undersökning har visat att frakturer är vanligare på Gotland, men vi vet inte varför. Studien visade samtidigt att osteoporos var något mindre förekommande. Förhoppningsvis kommer vårt nuvarande projekt att ge ledtrådar, speciellt som vi nu får möjlighet att följa eventuella skillnader även bakåt i tiden. Vi planerar också att göra dietanalyser för att se vad medeltidens människor åt på Gotland respektive i Uppland och Västergötland, vilket kan ha haft betydelse för benskörhet.

###3. Vem tror du är mest drabbad av benskörhet, dagens människor eller medeltidens?

– Att skelettet blir skört har med ökad ålder att göra, vilket drabbar och drabbade folk både nu och då. Men vi lever väldigt annorlunda i dag, bland annat sitter vi betydligt mer stilla, och det märks naturligtvis i kroppen. Jag tror att benskörhet är vanligare hos yngre människor i dag än det var på medeltiden. Det har blivit ett allvarligt sjukdomsproblem.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor