Populärt med el från solen

På tre år har mängden el från solceller fördubblats i Sverige.
Publicerad
**Vanligare**. Solceller på ladutak i Fläckebo, Sala.
Bild: Switchpower

År 2008 fanns nästan dubbelt så mycket installerad solelseffekt i Sverige som 2005. Enligt Energimyndigheten beror det på ett investeringsstöd till offentliga byggnader. Sedan sommaren 2009 får även företag och privatpersoner stöd till investeringar i solceller.

Det verkar också som om moderna, småskaliga solcellssystem fungerar bra. De första resultaten från ett pågående test hos Energimyndigheten, av åtta nätanslutna system, visar att dessa håller hög och jämn kvalitet. Däremot är det svårt att få solcellssystemen lönsamma utan statligt stöd.

– Hur lång tid det tar innan solcellssystemen är lönsamma av egen kraft är svårt att säga, men det är viktigt att volymerna i produktionen kan öka och att vi får bättre avläsningssystem för dem som vill sälja sin överskottsel, säger Anders Odell, projektledare vid Energimyndighetens testlab.

Försöket, som pågår under ett år för att kunna bedöma solcellernas funktion och prestanda under alla årstider, undersöker ström, spänning, effekt och energi. Testlab undersöker också användarvänlighet, elkvalitet och funktion hos växelriktarna. Solcellerna ger drygt 100 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor