Vad vet du om återvinning?

Vad återlämnar vi mest av? Är påståendena nedan sanna eller falska?
Publicerad
1. I Sverige samlar vi in större andelar av uttjänta bildäck än av färdiglästa tidningar. 2. Vi samlar in större andel glasförpackningar än aluminiumburkar för dryck. 3. Vi lämnar in större andel av uttjänta elektriska och elektroniska produkter än av PET-flaskor. 4. Vi återlämnar större andel av skrotningsfärdiga bilar än av wellpapp, papper och kartong.

Facit till ”Vad vet du om återvinning?”

Allt är sant.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor