IT-kvinnor osynliggörs

Publicerad

Tvärtemot vad som antagits arbetar många kvinnor inom IT-design, som ofta likställs med programmering och IT-arkitektur. Kvinnornas bidrag syntes tydligt när forskarna i en studie av en myndighets IT-projekt vidgade definitionen till att innefatta även visionsarbete och analys av existerande IT-verksamhet. Men trots att kvinnorna var oumbärliga för projektet blev de ofta marginaliserade och osynliggjorda.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor