Korrumperar makt?

Publicerad

**Fråga:** Man läser dagligen om politiker med dubbelmoral. Samtidigt som de predikar sparsamhet med skattemedel roffar de åt sig privatekonomiska fördelar och blir stormrika. Finns det någon forskning som visar i vad mån makt korrumperar dem som innehar maktpositioner?

*Marcos Mobutu*

**Svar:** Om det är så att makthavare är mer omoraliska än andra – vilket är en obesvarad fråga – kan det bero antingen på att makt korrumperar (”tillfället gör tjuven”) eller på att omoraliska personer dras till maktpositioner (”tjuven gör tillfället”).

De iakttagelser som kan göras i verkliga livet är så kallade anekdotiska observationer, alltså att det blir känt att vissa – men långt ifrån alla – makthavare på ett olagligt sätt snor åt sig enorma summor pengar.

För att svara på frågan behövs alltså socialpsykologiska experiment snarare än iakttagelser av hur verkliga makthavare beter sig. Det finns faktiskt nyligen utförd forskning där man slumpmässigt fördelat försökspersoner till olika betingelser, och sedan på skilda sätt intalat dem att de har makt eller inte. Resultaten visar att de som upplever sig ha makt ger mer omoraliska svar på ett antal bedömningsfrågor.

Forskarna, docent Joris Lammers vid Universiteit van Tilburg i Nederländerna och professor Adam Galinsky vid Northwestern University i USA, gick sedan ett steg längre. De lät försökspersonerna i maktgruppen känna att de antingen hade gjort sig förtjänta att inneha makt eller inte. Det visade sig då att de som upplevde att det var legitimt att inneha makt svarade mer omoraliskt än de som var tveksamma till det rättvisa i sin maktposition. De förra brydde sig också mindre om vad andra tyckte om dem. Tillspetsat uttryckt innebär resultaten att makt korrumperar, men bara dem som känner att det är rimligt och befogat att just de innehar makt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor