Parasit ger maneter en match

En nyupptäckt parasit kan bromsa kammaneternas invasion av Sveriges västkust. Avigsidan är att den kan bränna badare.
Publicerad
**Smittad.** Den här kammaneten innehåller parasiterande larver.
Bild: Erik Selander

År 2006 stod det klart att den amerikanska kammaneten Mnemiopsis har kommit till Bohuslän. Sedan dess har nykomlingen förökat sig snabbt. Nu har forskare vid Göteborgs universitet för första gången upptäckt en parasit hos arten utanför Nordamerika.

– Det är bra, tycker jag. Kammaneten är en invasiv art. Den hör alltså inte hemma i våra vatten och verkar inte ha så många naturliga fiender här, säger Erik Selander, numera forskare vid Danmarks tekniska universitet i Köpenhamn.

Maneterna har spritt sig från Nordamerikas östkust med fartyg, förmodligen som fripassagerare i barlasttankar. I början av 1980-talet kom de till Svarta havet. De förökade sig explosionsartat samtidigt som fisket där kollapsade.

I USA är larver från den bottenlevande anemonen Edwardsiella lineata kända för att hålla kammaneterna i schack – och för att bränna huden på badande människor med sina nässelceller.

Larven är stor som ett knappnålshuvud. Den tränger in i en kammanet och lever av maten i dess mage. När den har växt till sig tränger den ut och blir en ny anemon.

I Sverige är larverna relativt få även på sensommaren när de är som flest. Och det är inte helt säkert att parasiten i svenska vatten är densamma som i Nordamerika. Det är tänkbart att en inhemsk närbesläktad art har anpassat sig till ett nytt byte. Forskarna ska nu reda ut den saken genom att analysera parasiternas dna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor