Extrema experiment i jakt på nya teorier

Publicerad
Trots enorma framgångar står fysiker och astronomer i dag inför gåtor som kan te sig besvärligare än tidigare. All den synliga materia som fyller universum är bara en bråkdel av vad som verkar finnas där. Vad är resten för något? Dessutom fylls rymden av mörk energi som ingen riktigt har förstått sig på ännu. Inte heller big bang verkar vara det man länge har trott. I stället kan oändligt många big bang ha inträffat i ett oändligt multiversum. Teorier råder det alltså ingen brist på, men det är experiment och observationer som får avgöra. Författaren har gett sig i väg för att söka upp de mest extrema experimenten som pågår runt om hela jordklotet. Han besöker många platser och talar med många forskare: vid sydpolen och Bajkalsjön, i Sydafrika och Kalifornien, överallt där det pågår jakt på mätdata som kan tolkas in i teorierna eller som kan bli frön till helt nya tankebyggen.

The edge of physics

Ananthaswamy, Anil
Houghton Mifflin Harcourt

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor