Hudfärg avgör medkänslans styrka

Publicerad

Ser du en nål rispa någons hand, reagerar du med obehag i samma kroppsdel, det är mätbart i hjärnan. Men om försökspersoner av olika hudfärg får se filmklipp av nålstick, är den mätbara medkänslan större om nålen sticker i hud med samma färg som den egna. Det visar experiment utförda i Italien med personer av europeiskt och afrikanskt ursprung.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor