Varför är vi här?

Varför består universum av materia och inte av antimateria? Fysiker vid Fermilaboratoriet i USA är svaret på spåren.
Publicerad
**Spiralgalaxen M81**, liksom allt bestående i hela universum, är uppbyggd av materia.
Bild: HST

Vore universum perfekt skulle det vara tomt. I begynnelsen bildades nämligen exakt lika mycket materia som antimateria. Och då borde de omedelbart ha förintat varandra. Ändå finns vi här.

En liten avvikelse i egenskaperna hos materia jämfört med antimateria skulle kunna förklara vår existens. Och nu har denna avvikelse hittats hos märkliga partiklar kallade B-mesoner. De är kända för att byta identitet biljoner gånger i sekunden och svänga mellan sitt vanliga materietillstånd till antimateria. Mycket noggranna mätningar visar att en gång per hundra blir B-mesonerna hellre materia än antimateria. Med denna lilla asymmetri hoppas fysikerna kunna revidera sina teorier. Men först måste observationerna bekräftas av andra.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor