En hård stol förhärdar hjärtat

Tungt, strävt och hårt – nu visar det sig att känselintryck påverkar hur vi uppfattar omvärlden.
Publicerad

Bild: Fellow Designers

Passiva känselintryck tycks kunna påverka hur människor bedömer både situationer och personer, rapporterar amerikanska psykologer vid Yale University i USA i tidskriften Science.

De testade denna länk mellan medvetandet och kroppsliga intryck i en serie fiffiga experiment.

I en studie fick en grupp försökspersoner bedöma jobbansökningar. De som fick läsa ansökan fastsatt på en tung skrivskiva bedömde kandidaten som mer vederhäftig än de som läste den försedd med en lättare skrivskiva.

En annan grupp deltagare fick inledningsvis sätta samman ett fembitars pussel bestående av bitar som antingen var sträva och belagda med sandpapper, eller lena. Därefter fick de se inspelade sociala situationer där människor interagerade. Deltagare i gruppen som haft det sträva pusslet bedömde situationerna som mer konfliktfyllda än de gjorde som hade lagt det släta pusslet.

Det verkar till och med som om vårt sätt att resonera kan påverkas av sittplatsens beskaffenhet – ett intryck som förmedlas via baken. De som satt på en hård trästol var hårdare när de ägnade sig åt förhandlingar i en spelsituation, än de var som satt i en mjuk fåtölj.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor