Tack, alla!

Publicerad

En tidning görs av ett redaktionellt lag. På Forskning & Framsteg har vi varit noga med att redaktionen tillsammans står för produkten. Genom planeringsdagar, redaktionsmöten, nyhetsgenomgångar och layoutdiskussioner har vi strävat efter att tillvarata den höga kompetens som finns på redaktionen.

Forskning & Framsteg har nämligen extremt duktiga medarbetare, vilket bland annat har att göra med att tidskriften är en mycket attraktiv arbetsplats att söka sig till för kunniga och engagerade vetenskapsjournalister – ofta efter ett antal läroår på radion eller någon av de stora morgontidningarna. Det har varit en sann glädje att få arbeta tillsammans med er!

En andra grupp personer som betytt mycket under årens lopp är tidskriftens olika styrelseordförande. Alla som varit ordförande i Forskning & Framsteg har haft centrala roller i forskarsamhället – några var exempelvis preses i Vetenskapsakademien samtidigt, det finaste uppdrag man kan ha i svensk vetenskap – vilket varit av oskattbart värde när det gällt strategiska insatser. Tre av ”mina” ordförande finns tyvärr inte längre i livet, men till er övriga framför jag ett djupt tack för ert aldrig sviktande stöd!

Vilka fler bör tackas? Jo, dels alla ni som under årens lopp bidragit med text och bild eller på annat sätt, dels ni fler än 200 000 läsare som tar del av varje nummer. Fortsätt så!

Till min efterträdare, Patrik Hadenius, vill jag säga att jag inte kan tänka mig en mer lämpad person för uppgiften. Välkommen hit och varmt lycka till!

Se också sidan 4 och sidan 42 [i papperstidningen].

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor