Mossa blåser rökringar

Publicerad
**Rökpuff.** Sporerna stiger i form av ett ringformat moln.
Bild: C Hard, J Edwards, D Whitaker

Med hjälp av en höghastighetskamera har forskare i USA upptäckt att vitmossor skjuter i väg sina sporer i form av rökringar. Det förklarar hur sporerna kan stiga mer än en decimeter upp i luften, trots att utgångshastigheten är relativt låg.

Rökringarna tränger upp till virvlande luftlager och sveps med till nya växtplatser. Metoden fungerar utmärkt i konkurrensen om utrymme med de mera högresta kärlväxterna. Vitmossor täcker ungefär en procent av jordens landyta och hör till de växtsläkten som har sugit upp mest koldioxid från atmosfären.

I djurvärlden är det känt att maneter och bläckfiskar ibland kan orsaka strömmar som liknar rökringar under vattnet när de tar sig fram. Men förmågan att blåsa så kallade vortexringar finns alltså även hos vitmossor.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor