Tidsresa kanske möjlig

Nytt förslag om hur paradoxen som hindrar resor tillbaka i tiden ska undanröjas.
Publicerad

Att tiden kan slå knut på sig själv är en något oväntad konsekvens av Einsteins allmänna relativitetsteori. Upptäckten gjordes inte av Einstein själv, även om han var medveten om att tiden inte bara är en jämnt framåtflytande flod. Men ända sedan hans kollega, Kurt Gödel, uppdagade att ekvationerna tillåter resor tillbaka i tiden har science fiction-entusiasterna laborerat med tanken. Och inte bara de. Numera tittar även många fysiker på hur historien kan återbrukas utan att stöta på alltför stora svårigheter.

Största hindret, förutom de praktiska, är den så kallade farfarsparadoxen – vad händer om du reser tillbaka till dina rötter och slår ihjäl din egen farfar? Även småpartiklarna, som kvantfysiken handlar om, skulle kunna gräva undan förutsättningar för sin existens, vilket är en omöjlighet.

Nyligen föreslog den amerikanske fysikern Seth Lloyd att teorin helt enkelt ska förbjuda sådana händelser som logiskt sett borde vara förbjudna. Seth Lloyd jobbar med teorin bakom kvantdatorn, som stöter på liknande problem.

Kritikerna menar dock att sättet att komma ifrån paradoxerna får andra mycket osannolika händelser att faktiskt hända i stället. Som att kulan som skulle träffa farfar råkar vara defekt, eller att en minikvantfluktuation får kulan att i sista stund avvika från sin bana. Konstiga saker skulle alltså hända för att undvika paradoxen. Som om själva tidsresan var en vardagshändelse.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor