Trebenta hundar lär robotar att gå

Tyska robotforskare tar hjälp av amputerade hundar för att lära robotar att gå – eller snarare för att hjälpa skadade robotar att fortsätta gå.
Publicerad
**Mäter gångart.** Infraröda höghastighetskameror registrerar rörelsen hos de reflekterande märken som fästs på hundens hud. **Knepigt.** Att anpassa gången till ett förlorat framben är mycket svårare än om ett bakben fattas.
Bild: Martin Gross

Att gå, något som de flesta människor och djur lär sig redan i späd ålder, är en svår konst för en robot, särskilt om den skadar ett ben. Förflyttning på land sker bäst med jämnt antal ben – när antalet blir udda ställer det nya krav på motoriken.

Genom att låta trebenta hundar gå och springa på ett löpband och samtidigt registrera deras rörelser med en infraröd kamera har tyska forskare kunnat studera vilka olika tekniker som hundarna använder sig av för att gå. Hundarna i försöken saknade endera ett fram- eller bakben, och beroende på vilket ben som saknades hade hundarna olika strategier för att få en rytmisk och stabil gång. Det visade sig vara mycket svårare för en hund att anpassa sig till ett förlorat framben än till ett förlorat bakben. När ett framben saknas anpassar sig alla de övriga benen för att koordinera sina rörelser och kompensera för det ben som fattas. Om däremot ett av bakbenen saknas fortsätter frambenen sitt rörelsemönster oförändrat, som vid fyrbent gång. Forskarna tror att detta beror på att kroppsvikten är ojämnt fördelad och förskjuten till frambenen.

Det är vanligt att forskare tittar på hur den naturliga rörelsen ser ut hos en människa eller ett djur för att förstå sig på hur hjärnan fungerar vid gång. Utifrån resultaten kan de sedan skapa och programmera robotar som beter sig på ett intelligent sätt.

– De tyska forskarna har definitivt skapat en bas för att förstå hur man ska kunna bygga program för artificiella system som saknar ett ben. Men ett löpband är en väldigt enkel och slät miljö. Nästa steg blir att arbeta vidare med modellen i verklig terräng, för att se hur en varierad omgivning påverkar gångsättet, säger Danica Kragic Jensfelt, professor i robotik vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor