Bättre på matte med ström i hjärnan

Brittiska forskare har upptäckt att elektroder utanpå huvudet kan skärpa förmågan att tänka matematiskt.
Publicerad
**En svag ström** genom hjärnans hjässlober stärker den matematiska förmågan.
Bild: Fellow Designers

– Det kan få stor betydelse för människor som har svårt att hantera siffror, säger Roi Cohen Kadosh, hjärnforskare vid Oxford university Storbritannien.

För tre år sedan upptäckte han att starka magnetfält riktade mot hjärnans hjässlober minskar människors förmåga att lösa matematiska problem. Han frågade sig då om en mycket svag ström genom elektroder utanpå skallen skulle kunna ge motsatt effekt. Tidigare studier har nämligen visat att svag ström genom den motoriska hjärnbarken underlättar inlärning av invecklade fingerrörelser.

Roi Cohen Kadosh lät en grupp försökspersoner öva sig i att hantera ett talsystem bestående av nio abstrakta symboler samtidigt som de fick svag ström genom hjässloberna.

De som fick elbehandlingen lyckades bättre än kontrollpersoner i uppföljande tester som gick ut på att lösa enkla matematiska uppgifter med symbolerna. Skillnaden fanns kvar även efter ett halvår.

Ingen vet exakt hur strömmen påverkar hjärnan. Forskarna har hittills bara kopplat sina sladdar till matematiskt normalbegåvade människor. Nu planerar de att testa elbehandlingen även på personer med dyskalyli, det vill säga har stora svårigheter att hantera siffror och matematisk logik, som mer än var tjugonde vuxen brottas med.

De brittiska forskarna har ännu inte upptäckt några biverkningar, men de avråder bestämt från att försöka ladda inför ett matteprov med elektrisk ström.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor