Inre syner

Publicerad
Den nu 77 år gamle neurologen Oliver Sacks har än en gång levererat en mästerlig samling fallbeskrivningar. Han fick sitt stora genombrott med Mannen som förväxlade sin fru med en hatt som kom ut på svenska år 1987. The mind’s eye bygger på möten med människor som lever i ovanliga visuella världar. Ett kapitel handlar om neurobiologen Sue Barry, som föddes skelögd. Trots ögonoperationer gav hennes hjärna upp försöken att sammanställa synintrycken till stereoskopiskt seende – ända tills hon var nästan femtio år gammal. Då blir hennes värld plötsligt tredimensionell. Oliver Sacks beskriver hur hon med lustfylld sinnlighet upplever att kranar sticker ut från väggar, och grenverk breder ut sig i en tidigare okänd rymd. I nästa kapitel berättar han om sin egen förlust av stereoskopiskt seende på grund av en tumör i höger öga. Han berättar personligt, samtidigt som han blickar ut över ett vitt fält av forskning om hur den mänskliga hjärnan även utan fungerande ögon kan hantera en rik, fysisk värld. Emellanåt kan man fundera över hur Oliver Sacks jakt på goda berättelser påverkar relationen till hans patienter. Men utan tvivel fyller hans inkännande fallbeskrivningar en viktig roll i en medicinsk kultur som alltmer betonar statistiskt säkerställda samband inom stora anonyma patientgrupper.

The mind’s eye

Sacks, Oliver
Alfred A. Knopf

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor