Bråk om förändring följer tydliga regler

En ny attitydundersökning visar hur vårt sätt att argumentera ändras beroende på om vi förespråkar förändring eller inte.
Publicerad
**Ett omtvistat ämne**. Ja eller nej till mobiler i skolan? Verklighetbeskrivningen ändras med ståndpunkten.
Bild: Maskot / SCANPIX

”Vi vet vad vi har, men inte vad vi får.” Det är ett ordspråk som stämmer bra, enligt Emma Bäck, doktorand i psykologi vid Stockholms universitet.

Hon har tillsammans med några kolleger undersökt attityder och argumentation inför förändring. Det handlar exempelvis om synen på förslag till förbud mot mobiltelefoner i skolor.

– Eftersom de som vill ha en förändring är i psykologiskt underläge behöver de tyngre argument, säger hon. De är dessutom benägna att se dem som vill behålla det närvarande som externpåverkade – att deras åsikter inte är rationella utan påverkade av massmedier, vänner eller liknande.

De som vill bevara det rådande läget är i stället mer villiga att erkänna motståndarnas argument.

– De har ett psykologiskt överläge, som gör dem mer generösa, säger Emma Bäck.

Om man lyfter frågan till dagens politik syns samma mönster. Under dagens borgerliga regering är personer med vänsteråsikter, som förespråkar förändring, mer benägna att beskriva sina meningsmotståndare som mindre etiska, med en dold agenda. För femton år sedan, när Sverige hade en socialdemokratisk regering var förhållandet det motsatta.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor