När svenskarna lämnade Sverige

Över en miljon svenskar flyttade till USA mellan 1851 och 1930. Det nya landet erbjöd frihet från auktoriteter.
Publicerad
**Hotet från utvandringen**. Pamflett från 1911 för att stoppa emigrationen. Samma år utkom även Det svenska folklynnet, en del i den stora Emigrationsutredningen på över 5 000 sidor.
Bild: IBL Bildbyrå

För hundra år sedan diskuterades utvandringen från Sverige för fullt. I det stora samhällsvetenskapliga projektet Emigrationsutredningen intervjuades utvandrare på båtarna över Atlanten. Dessutom annonserade man i amerikanska tidningar efter svenska utvandrare som fick skriva brev om sina upplevelser. Svaren gav en levande bild av utvandringens – och invandringens – vedermödor och glädjeämnen.

De många röster som dokumenterades berättar om allt från nya maträtter och hårt klimat till ett nytt välstånd – men framför allt om frihet från det auktoritära Sverige: ”Här har vi rika män, här har vi lärda män, här har vi ’smarta’ män, här har vi ’arbetsbasar’ – men herrar har vi inga”, berättade en utvandrad svensk.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor