Räddad av skånskt hägn

För 40 år sedan räddades den svenska kronhjorten från utrotning tack vare ett skånskt reservat. Men nu hotas den ursprungliga rasen i stället av inplanteringar från andra länder.
Publicerad

Bild: Florian Moellers / Wild Wonders

Kronhjorten är näst efter älgen vårt största hjortdjur. En fullvuxen tjur kan väga 250 kilo och bär en ståtlig krona under större delen av året. Under sommaren antar pälsen en vackert rödbrun färgton.

År 1789 avskaffades det kungliga jaktprivilegiet på hjortvilt och ersattes med allmän jakträtt. Kronhjorten utsattes för ett hårt jakttryck, dels för köttets skull, men också på grund av att den gillar att plundra böndernas grödor.

I början av 1900-talet fanns endast ett femtiotal individer kvar i hela landet. Räddningen kom 1971, då ett kronhjortreservat på 44 000 hektar inrättades i Skåne. I dag finns det 1 500 – 2 000 djur i länet. Men det totala antalet i Sverige har sannolikt vuxit till över 10 000 individer. Det beror på att kronhjortar har importerats från andra länder och även fötts upp i hägn för att främja jakten.

Skånes bestånd utgör den sista resten av nominatrasen kronhjort, det vill säga de djur Carl von Linné utgick ifrån när han år 1758 beskrev och namngav arten. De anses därför viktiga att bevara. Men det finns en viss oro för att nominatrasen kommer att gå förlorad, om de inplanterade kronhjortarna parar sig med det skånska beståndet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor