Stort steg mot ny kelvin

Publicerad

Genom att mäta hur helium ändrar förmågan att lagra elektrisk laddning hos en kondensator har tyska forskare kunnat mäta naturkonstanten Boltzmanns konstant ytterst noga. Inom två år tror forskarna att de kan bestämma konstanten så exakt att den kan ligga till grund för en ny definition av SI-enheten för temperatur – kelvin. I dag definieras kelvin med hjälp av vattnets så kallade trippelpunkt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor