Bakteriedödande ljus renar

Nytt ljus kan bli ett vapen i kampen mot antibiotikaresistens och sjukhussjuka.
Publicerad
**Rent ljus**. Det bakteriedödande HINS-ljuset har en violett ton som kan omvandlas till varmt vitt ljus.
Bild: University Of Strath Clyde In Glasgow

Ultraviolett ljus har länge använts för att desinficera föremål på sjukhus. Problemet är att det kan vara farligt för människor. Nu har forskare på University of Strathclyde i Glasgow utvecklat ett högintensivt smalspektrumljus

som dödar bakterier utan att skada människor. Det kan användas parallellt med den vanliga belysningen på sjukhus och kliniker. Enligt forskarna minskar bakterienivån i luften och på alla ytor som exponeras.

Även om tekniken verkar lovande menar svenska forskare att den ännu inte kan ersätta dagens metoder. Att tvätta med sprit och desinfektionsmedel anses än så länge vara det mest effektiva.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor