Ingen ökad brottslighet

Två nya studier visar att brottsligheten har minskat i Sverige de senaste åren.
Publicerad
**Unga män är en utsatt grupp**. En liten del av befolkningen drabbas av en stor del av brottsligheten.
Bild: Patrick Persson/Scanpix

Andelen invånare i Sverige som utsatts för brott har minskat sedan 2005. Det framgår av den årliga enkätundersökning som genomförs av Brottsförebyggande rådet och bygger på 14000 svar.

Samma mönster syns i en enkätundersökning av niondeklassare som nyligen sammanställdes av Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Under åren 1995–2005 minskade andelen niondeklassare som begått brott. Andelen som utsattes för brott var konstant under den studerade perioden.

Ungdomar med skilda föräldrar, med invandrarbakgrund eller med lågutbildade föräldrar tenderar att begå och utsättas för fler brott, enligt studien.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor