Arsenik

Publicerad
**Arsenik**. En liten bit arsenik i sin rena form, från en gruva i Tyskland.
Bild: Dirk Wiersm A / SPL / Science / AAAS

I december orsakade arseniktåliga bakterier från en saltsjö i USA stort rabalder. De kan, enligt sina upptäckare, bygga in detta halvmetalliska grundämne i sin arvsmassa, i stället för fosfor. Stämmer det är bakterierna synnerligen udda. Arsenik är dödligt för de flesta organismer, inklusive människor. Det framgår tydligt i pjäsen Arsenik och gamla spetsar där systrarna Abby och Martha bjuder ungkarlar på arsenikspetsat fläderblomsvin.

Vanligast är att få i sig arsenik via vatten, som i en pågående miljökatastrof i Bangladesh där brunnar har borrats på fel ställen. Den smygande förgiftningen ger pigmentförändringar, förtjockningar i huden och i värsta fall cancer.

Även i Sverige finns arsenik i äldre sedimentbergarter, som olika skiffrar och glimmergnejs. Förhöjda arsenikhalter har uppmätts i brunnsvatten från vissa områden med så kallad alunskiffer. Men eftersom vattnet tar smak har man av tradition undvikit att lägga brunnar där.

Trots sin giftighet har arsenik länge använts inom medicinen, bland annat mot syfilis och nu på senare tid mot leukemi och vissa hjärntumörer.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor