Fler självmord på hög höjd

En amerikansk studie visar samband mellan att leva på hög höjd och ökad risk för självmord.
Publicerad

En rikstäckande analys av alla självmord i USA under 1979–98 visar att bostadsortens höjd över havet verkar vara en viktig faktor för att förklara antalet självmord. Sambandet är tydligt även om man räknar bort tidigare kända riskfaktorer, som utbildningsnivå, lön och ålder. Eftersom tillgång till skjutvapen kan vara en faktor som skulle kunna ge högre självmordstal i bergstrakter, analyserade man särskilt självmord begångna utan vapen. Dessa visade samma överrepresentation i höglänta trakter.

– Det är en välgjord studie, säger Gergö Hadlaczky, som är forskare på Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa vid Karolinska institutet, men den är unik i sitt slag. Det behövs fler studier för att se om mönstret är generellt, och också vilka faktorer som inverkar.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor