Pojkar diskrimineras inte

Nyligen rapporterades det att högstadiepojkar diskrimineras vid betygsättning. En ny studie visar att så inte är fallet i gymnasiet
Publicerad
**Rättvist**. Pojkar får sämre resultat än tjejer i svenska på gymnasiet.
Bild: Johanna Hanno / Scanpix

Flickor får i genomsnitt 15 procent högre betyg än pojkar i de nationella gymnasieproven i svenska. För att undersöka om det handlar om diskriminering lät forskare vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering vid Uppsala universitet, IFAU, kontrollrätta 1 700 anonymiserade prov och jämförde sedan resultaten med ordinarie lärares rättning. Skillnaden kvarstod: pojkarna fick sämre resultat än flickorna.

Samtidigt visade det sig att alla, oavsett kön, fick bättre betyg av sina ordinarie lärare än av kontrollrättarna. De ordinarie lärarna gav 13 procent högre betyg än de oberoende kontrollrättarna. Här kan den personliga relationen spela in, eller det faktum att lärare gärna sätter höga betyg för att visa att deras skola är bra.

Uppgifterna kom från det nationella provet i svenska på gymnasiet. Prov från 94 skolor användes i analysen, och när proven gjordes anonyma skrevs de också om i ordbehandlare av forskarna, för att handstil eller liknande inte skulle antyda könstillhörighet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor