Mord och vetenskap

Publicerad
Är vetenskaplig prestige värt att mörda för? Det är frågan som Sissel-Jo Gazan leker med i sin nya kriminalroman Dinosauriens fjädrar. Här möter vi den frustrerade biologistudenten Anna Bella som brottas med sin magisteruppsats. Lars Helland, som är hennes handledare, vill att hon ska bevisa att hans ärkerival, den amerikanske forskaren Clive Freeman, har fel när han hävdar att dinosaurierna och fåglarna inte är besläktade. Anna Bella kämpar med Free-mans skickliga retorik och när hon till slut upptäcker ett antal viktiga brister i hans teorier, så hittas hennes handledare död. Det visar sig att hans kropp är full av parasiter som bara en person med specialkunskaper kan ha kommit åt, någon på själva institutionen. Anna Bella dras nu in i ett skrämmande morddrama där hon både är misstänkt och ett tänkbart mordoffer. Sissel-Jo Gazan är själv biolog och hon lyckas på ett övertygande sätt väva in naturvetenskap och evolutionsteorier i sin deckare. Hon låter oss också komma nära de olika karaktärerna genom att skildra deras liv och livsöden i separata kapitel. Lösningen på morddramat är både oväntad och logisk.

Dinosauriens fjädrar

Gazan, Sissel-Jo
Albert Bonniers förlag

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor