Har vi glömt överbefolkningen?

Publicerad

**Fråga:** Nu fylls medierna av den globala uppvärmningen som det största hotet för jorden. Men vart tog den blivande överbefolkningen vägen? Den pågår ju hela tiden och riskerar att skapa spänningar mellan dem som har och dem som inte har i en upptrappning som kan sluta i en katastrof långt innan uppvärmningen har gjort slut på oss.

*Björn Lundin*

**Svar:** Frågan om jordens överbefolkning är fortfarande högst relevant, även om den inte syns i medierna. Men om man får tro en av de största tänkarna på området, Hans Rosling, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet, är det möjligt att undvika en katastrofal utveckling.

De senaste 40 åren har jordens befolkning mer än fördubblats. Samtidigt har många fått det bättre. Enligt Hans Rosling finns ett samband mellan levnadsstandard, barnadödlighet och antalet barn som föds per kvinna i ett land. När över 90 procent av barnen överlever sin skolstart, sjunker födelsetalen till omkring 1–3 barn per kvinna.

Hans Roslings analys visar att barnadödligheten har minskat i nästan alla länder. Tillgång till antibiotika och vaccinationer har betytt mycket. Antalet länder där kvinnor i genomsnitt föder 7–8 barn har därför minskat ordentligt sedan 1960. Om världen fortsätter att arbeta för att minska barnadödligheten i de fattigaste länderna kommer tillväxten helt att avta runt år 2050, menar Rosling. Om allt fortsätter i samma takt som nu, kommer vi då att vara runt 9 miljarder människor på jorden.

Det bygger dock på att vi inte orsakar en klimatkatastrof, vilket annars oundvikligen kommer att leda till en sämre levnadsstandard – och fler födda barn. Vi måste alltså investera i grön teknik, menar Rosling. Minskade utsläpp av växthusgaser är, enligt honom, en förutsättning för att vi ska kunna undvika en katastrofal överbefolkning. De två går hand i hand.

*Ann Fernholm, utifrån ett föredrag av Hans Rosling*

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor