Kan det verkligen vara så olika väder?

Publicerad

**Fråga:** Jag var på middag hos min syster i Enskede, strax söder om Stockholm, och slogs av att det såg ut att vara mycket mer snö där än hemma hos oss i Silverdal, några kilometer längre norrut. Kan det vara sådana lokala variationer, och är de återkommande? Min syster påstår att de alltid har mest snö hos sig.

*Henrik*

**Svar:** Det är stora lokala variationer i nederbördsmängd över ett område. Men om man tar medelvärdet över trettio år så brukar det jämnas ut. Vid snöfall är vindriktning viktig och i lävirvlar bakom till exempel ett hus kan det ibland ackumuleras dubbelt så mycket snö.

Sedan finns det givetvis områden med mer snö, som till exempel norra Upplandskusten där utseendet hos kusten gör att det blir mer snö vid nordlig vind. Uppland buktar ut och friktionen över land får nordanvinden att vrida.

*Conny Larsson, docent i meteorologi vid Uppsala universitet*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor