Kommer månen att lämna oss?

Publicerad

**Fråga:** Enligt NASA avlägsnar sig månen 3,8 centimeter per år från jorden på grund av tidvattenkraften som saktar ner jordens rotation. Om man räknar framåt ökar avståndet mellan jorden och månen efter 5 miljarder år med 190 000 kilometer, om nu ökningen förblir linjär. Kommer månen någon gång i framtiden att lämna sin bana runt jorden och bli en egen planet runt solen?

*Björn Hägglund*

**Svar:** När månen bildades i jordens ungdom hamnade den närmare jorden än i dag, men har sedan dess avlägsnat sig. Hastigheten är däremot inte konstant över tid, därför ökar avståndet inte linjärt, vilket försvårar beräkningarna. Ändå kan vi slå fast att jorden inte kommer att tappa månen. Och allt beror på jordens och månens gemensamma så kallade rörelsemängdsmoment som ska vara konstant. Låt mig förklara lite närmare.

När tidvattenkrafterna från månen bromsar upp jordens rotation minskar jordens rörelsemängd, men förändringar hos den ena partnern återverkar alltid på den andra. Den energi som jorden förlorar överförs därför till månen, som ökar avståndet till jorden. Ju närmare månen är, desto större blir uppbromsningen av jordens rotation, vilket ger mer energi till månen för att avlägsna sig.

På liknande sätt som månen bromsar jorden, har även tidvatteneffekten från jorden bromsat månens rotation. Det är därför mångubben hela tiden vänder samma ansikte mot jorden, det vi kallar bunden rotation. Månen roterar runt sin egen axel i samma takt som den roterar runt jorden, vilket tar en knapp månad.

Månen avlägsnar sig mycket riktigt med 3,8 centimeter per år. Men när jordens rotationstid i en avlägsen framtid har bromsats upp så mycket att även jorden får bunden rotation, upphör energiöverföringen och avståndet till månen slutar att öka.

Vi vet dock inte när detta kommer att ske. Troligtvis kommer varken jorden eller månen att existera då. De kommer att slukas av solens gas när solen om ett antal miljarder år expanderar. Exakt tidpunkt för dessa dödsryckningar hos solen vet vi inte.

Överlever jorden tills den får bunden rotation, kommer månen enbart att synas från halva jordklotet, på liknande sätt som jorden i dag bara är synlig från månens ena sida. Med andra ord, månen blir en exklusiv syn – om någon finns där att betrakta den.

*Marie Rådbo, astronom, Göteborgs universitet*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor