Mammor sjukare än pappor

Det första barnet blir en vattendelare.
Publicerad

Män och kvinnor utan barn är sjukskrivna lika ofta. Men när de blir föräldrar börjar mamman ta ut dubbelt så många sjukdagar som pappan. Mönstret håller i sig tills barnen blir tonåringar. Olikheterna mellan könen gäller alla branscher, men har ökat de senaste 30 åren. Mammornas högre sjukskrivningstal hänger troligen ihop med att de arbetar mer. För 30 år sedan arbetade 30 procent av mammorna heltid, år 2007 hade siffran ökat till 50 procent. Dessutom tar mödrarna större ansvar för barnen än fäderna gör, vilket forskarna tror är en förklaring.

– Tröskeln till att använda sjukförsäkringen har blivit lägre på senare år, säger Per Johansson, forskare på Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering vid Uppsala universitet. Detta gäller framför allt kvinnor.

Analysen bygger på data från 1980–2008.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor