Rent vatten med nanomembran

Publicerad
**Rent dricksvatten** är en bristvara på många platser.
Bild: Mark Clarke / Science Photo Library

Bakterier i dricksvattnet är ett utbrett hälsoproblem och resurskrävande att få bukt med. Men nu har amerikanska forskare tagit fram ett membran med porer som är tillräckligt små för att stoppa bakterier – 55 nanometer – men samtidigt lagom stora för att låta vattenmolekylerna lätt slinka igenom. Reningsprocessen kräver därför mycket lite energi jämfört med dagens metoder.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor