Ubildning ger bra blodtryck

Publicerad

Personer som har utbildat sig i minst sjutton år har lägre blodtryck än jämngamla som bara har grundskolexamen. Skillnaden är något större bland kvinnor än bland män: 3,26 respektive 2,26 mm Hg. Studien omfattar närmare 4 000 personer under 30 år i USA.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor