Uppblåst sångare tillbaka från de döda

Den svenska klockgrodan fridlystes efter sin död – och räddades av danskarna.
Publicerad

Bild: Göran Gustafson / Scanpix

När klockgrodan fridlystes 1985 hade den svenska populationen redan dött ut. Kvar fanns en liten grupp av danskt ursprung som någon olovligen hade planterat ut under 1970-talet. För att rädda den lilla gruppen startades en omfattande uppfödning av grodyngel på Göteborgs universitet. De placerades sedan ut i nyrestaurerade våtmarker i Mölle fälad i Skåne. I dag kan man höra över 7 000 hannar sjunga på vårkanten. Då fyller de kroppen med luft så att de ser ut som flodhästar i miniatyr och låter som när man tutar i en flaska.

Nu sprider sig grodorna till nya lokaler – och förra året togs klockgrodan bort från rödlistan.

Groddjuren är en starkt hotad djurgrupp i Sverige. Av våra tretton arter är fem upptagna på rödlistan. Det främsta hotet är rationaliseringen av jordbruket, där kärr och småvatten dikas ut och ersätts med gödslade och intensivt nyttjade marker. Men klockgrodan är ett exempel på att det går att skapa förutsättningar för livskraftiga populationer, trots ett storskaligt jordbruk.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor