Vågar vi vaccinera oss nästa gång?

När svininfluensan kom till Sverige för snart två år sedan var statsepidemiologen Annika Linde en av många som ivrigt förespråkade den massvaccinering som också genomfördes. Nu pekar studier i Finland, Sverige och Island på att vaccinet Pandemrix kan ge biverkningar i form av sömnsjuka, narkolepsi. Socialstyrelsen ändrade därför nyligen sina rekommendationer – vaccinet ska inte längre ges till personer under 18 år.
Publicerad
**Svininfluensan** – vaccinering. Adrian i mamma Katarinas knä vaccineras mot svininfluensan.
Bild: Fredrik Persson / Scanpix

###Är du överraskad?

Det här är väldigt sorgligt. Men vi har ju ända från första början sagt att det kan finnas biverkningar som är så ovanliga att de inte går att upptäcka i de vanliga prövningarna. Samtidigt måste vi komma ihåg att vaccinet minskar dödligheten. I år, när svininfluensan kom tillbaka, så har ett tjugotal personer dött i Danmark och drygt tvåhundra i Storbritannien, där man inte vaccinerade sig i samma utsträckning som här. I Sverige har vi bara sju rapporterade dödsfall, och det är tveklöst tack vare vår massvaccinering.

###Hur tror du det här kan påverka framtida vaccinationskampanjer?

Det är klart att det blir svårare för människor att ta ställning om de är rädda för både sjukdomen och vaccinet. Jag var själv lättad när mina barnbarn äntligen kunde vaccineras. Men om jag hade förstått att de riskerade att drabbas av narkolepsi så hade det nog varit ett svårare beslut.

###Så hur ska Sverige göra nästa gång en pandemi närmar sig?

Det beror ju på hur allvarlig den är. Vi kommer alltid att behöva vaccinera riskgrupperna om vi vill undvika dödsfall. Däremot blir det svårare att ta ställning till om det är nödvändigt att vaccinera de som är fullt friska. Men om det är en ny pandemi som leder till många fler dödsfall än nu senast så tror jag nog ändå att många kommer att vilja vaccinera sig.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor