Vi går mot nytt massutdöende

Publicerad
**Tyrannosaurus rex**. Dog ut för 65 miljoner år sedan.
Bild: Roger Harris/Science Photo Library

Nu försvinner djurarter i så snabb takt att vi tycks närma oss det sjätte massutdöendet i jordens historia, enligt en artikel i Nature. Det femte massutdöendet ägde rum för 65 miljoner år sedan, då 76 procent av jordens arter dog ut – troligen till följd av meteoritnedslag. Nu är orsaken människan.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor