”Absurda detaljer registrerades”

Kaffe eller te? När polisövervakningen tog form i Sverige för drygt hundra år sedan registrerades bland annat vad folk drack och vilken hattmodell de föredrog.
Publicerad

Bild: Bonnierarkivet / Scanpix

Vid sekelskiftet 1900 började ordningsmakten oroa sig mer för inre hot än yttre. Historikern Jenny Langkjaer vid Stockholms universitet har i sin avhandling undersökt polis­övervakningen i Sverige mellan 1885 och 1922.

###Vilka övervakades?

– Det handlade främst om socialister och utlänningar. De ansågs hota rikets säkerhet. I Stockholmspolisens arkiv finns ett stort material med mötesrapporter och persondossierer som jag har använt.

###Hur gick övervakningen till?

– Arbetarrörelsen övervakades genom att civilklädda poliser gick på möten och antecknade vad som sades och gjordes. Utlänningar skuggades och förhördes, och de hade även anmälningsplikt. Så småningom smälte dessa två grupper ihop då Komintern (den kommunistiska internationalen) bildades och delar av den svenska vänstern anslöt sig.

###Vad har förvånat dig under forskningsprocessen?

– Att övervakningen var så ineffektiv. Man samlade på sig stora mängder med absurt detaljerade fakta om dem som övervakades: vad de hade för hattar, om de drack te eller kaffe, om de spelade piano eller sjöng på mötena. Det

blev en byråkratisk verksamhet som rullade på av egen kraft, men utan att den gav några större resultat. Några få gånger väcktes åtal för uppvigling vid något möte, men extremt sällan i relation till övervakningens omfattning.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor