Mäktiga moskéer och minareter

Publicerad
Den stora moskén i Samarra, norr om Bagdad i Irak, byggdes i mitten av 800-talet. Det är än i dag en av de största moskéerna i världen. Där finns ett mycket speciellt torn, en minaret kallad Malwiya. Den är inte olik Babels torn i Pieter Bruegels kända målning. Tornet i Irak är 55 meter högt och 33 meter i basen, en av många märkliga byggnader som beskrivs i Carl-Gustaf Styrenius bok om islamiska byggnader. Författaren är klassisk arkeolog och har bland annat varit chef för Svenska institutet i Aten och för Medelhavsmuseet i Stockholm. Han har valt en kongenial titel. Den är lika rakt beskrivande som hela boken. Islamiska byggnader är ingen arkitektonisk eller estetisk översikt. Här finns inga ritningar eller resonemang om skönhet eller funktion. Det är en byggnadsbeskrivning kort och gott, och det räcker gott. Språket är enkelt och rakt. Därtill finns det ett stort antal korrekta, men inte alltid vackra, fotografier. Byggnaderna är vackra, det räcker också gott. Till bokens främsta förtjänster hör också att den ger en fyllig historisk bakgrund om olika stora rikens uppgång och fall. Carl-Gustaf Styrenius har gjort ett gediget dokumentationsarbete, men endast någon enstaka gång märks det att han faktiskt har rest runt i de flesta av de länder som beskrivs i boken. Det hör till undantagen när han om minareten Malwiya i Irak tillfogar kommentaren: ”En avsmalnande spiralramp går utvändigt upp till toppen. För den som lider av svindel blir promenaden snabbt oangenäm.”

Islamiska byggnader under 1 000 år

Styrenius, Carl-Gustaf
Carlssons

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor