Spanska forskare spränger Heisenbergs gräns för det möjliga

Kvantfysikens grundprincip gäckas av växelverkande partiklar.
Publicerad
**Werner Heisenberg** var bara 26 år gammal när han 1927 formulerade sin obestämbarhetsprincip, en av kvantmekanikens grundstenar. Fem år senare fick han Nobelpriset.
Bild: Science photo library

Heisenbergs obestämbarhetsprincip är en av kvantfysikens hörnstenar. Den beskriver ett slags principiell suddighet på kvantnivå och sätter gränsen för hur precisa mätningar som kan göras. Om till exempel en partikels läge bestäms exakt vid en viss tidpunkt blir dess rörelsemängd i stället obestämd.

Principen gäller dock enbart enskilda partiklar. Men nu har en spansk forskargrupp lyckats öka noggrannheten i mätningarna förbi Heisenbergs principiella gräns genom att låta partiklar växelverka med varandra. Mätningarna gjordes på en klump ultrakalla rubidiumatomer. En finstämd laserstråle fick atomerna att tillsammans förstärka just den signal som forskarna skulle mäta. På så sätt lyckades de överskrida Heisenbergs gräns.

Nu hoppas forskarna på framtida tillämpningar som noggrannare atomklockor och förfinade metoder för att avbilda hjärnan.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor